Administratiekosten, wat zijn dat?

Op een exploitatiebegroting komen bedrijfskosten voor. Deze bedrijfskosten worden onderverdeeld in hoofdgroepen. Eén van deze hoofdgroepen zijn de administratiekosten. Welke uitgaven hier zoal onder kunnen vallen vindt u in dit artikel.

Administratiekosten hebben direct verband met het houden van een administratie. Het betreft dan de (jaarlijkse) kosten die voortvloeien uit je administratie of boekhouding. Onder kosten worden die zaken gerekend die met verbruik te maken hebben. Heb je voor het maken van je jaarverslag of aangifte omzetbelasting een accountant of boekhouder nodig, dan boek je die rekening onder de administratiekosten. Vaak worden deze kosten ook gerekend tot de algemene kosten. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je als ondernemer inzage krijgt in waar je geld aan uitgegeven wordt!
Iedere (startende) ondernemer die een inschatting wil maken van de te verwachte administratiekosten, moet dus gestructureerd nagaan wat daar zoal onder valt. De volgende checklist kan bij het bepalen van de administratiekosten behulpzaam zijn:

Boekhouding

 • Kosten administratiekantoor
 • Kosten (belasting)aangiftes
 • Kosten controle boekhouding
 • Kosten incassobureau
 • Kosten loonaangiftes

Kantoorkosten

 • Toner
 • Inktpatronen
 • Papier
 • Enveloppen
 • Drukwerk (b.v. briefpapier)
 • Postzegels
 • Portokosten
 • Telefoonkosten
 • Kosten BUMA/Stemra
 • Kosten SENA

Bankkosten

 • Kosten rekeningafschriften
 • Kosten bankpassen
 • Transactiekosten bank
 • Kosten internetbankieren
 • Kosten pinapparaat
 • Kosten buitenlandbetalingen
 • Kosten buitenlandontvangsten
 • Kosten kleingeld

Overige administratiekosten

 • Inschrijvingskosten Kamer van Koophandel
 • Branchevereniging
 • Kopieerrechten
 • Licenties voor software
 • Abonnementen voor internetsites
 • Kosten webdomein
 • Kosten ondernemersvereniging
 • Kosten winkeliersvereniging

Uiteraard kun je deze lijst nog gedetailleerder maken. Belangrijk is dat u als ondernemer de zaken helder op een rijtje zet. Het opsommen van kleine dingen heeft doorgaans weinig zin. Beter is het om een categorie overig op te nemen, waarin u een restbedrag opneemt voor de administratiekosten.

You might also like

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *